แนะนำความรู้เรื่อง มาตรฐาน OEKO-TEX Standard 100

แนะนำความรู้เรื่อง มาตรฐาน OEKO-TEX Standard 100

       มาทำความรู้จัก มาตรฐาน OEKO-TEX Standard 100 กันดีกว่า ว่าคืออะไร และเกี่ยวข้องกับเราอย่างไรบ้าง


        OEKO-TEX Standard 100 คือการทดสอบมาตรฐานของสินค้าระดับสากลจากสถาบันทดสอบสิ่งทอ (The International Association for Research and testing in the field of textile ecology) โดยใช้การทดสอบทางวิทยาศาสตร์ทดสอบสิ่งที่เป็นอันตราย สารตกค้างในผลิตภัณฑ์สิ่งทอ เช่น เส้นด้าย ผ้าและผลิตภัณฑ์สิ่งทอต่างๆ ทั้งนี้ โรงงานผู้ผลิตที่จะได้รับอนุญาตให้ใช้ตรา OEKO-TEX Standard 100 บนสินค้าได้นั้น ต้องผ่านการทดสอบอย่างเข้มงวด ในเรื่องของกระบวนการผลิตและการประกันคุณภาพสินค้า โดยผลการทดสอบจากสถาบันสิ่งทอยืนยันว่า OEKO-TEX Standard 100 ช่วยเพิ่มความมั่นใจและความน่าเชื่อถือในตัวผลิตภัณฑ์มากขึ้น


        ซึ่ง OEKO-TEX Standard 100 มีทั้งสิ้น 4 ระดับ ดังนี้

 • Product Class I: Products for Babies คือ ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสำหรับเด็กอ่อนตั้งแต่ 0 - 36 เดือน ทุกรายการยกเว้นเสื้อผ้าที่ทำจากหนัง


ที่มา : https://www.freepik.com/free-photo/baby-clothes-hanging-on-pink_1776541.htm


 • Product Class II: Products with direct contact to skin คือ ผลิตภัณฑ์ที่นำไปใช้แล้วสัมผัสผิวหนังโดยตรง เช่น เสื้อเชิ้ต ชุดชั้นใน


ที่มา : https://www.freepik.com/free-photo/clothes-rail-with-t-shirts_1377937.htm#term=shirts&page=3&position=14


 • Product Class III: Products without direct contact to skin คือ ผลิตภัณฑ์ที่นำไปใช้แล้วไม่ได้สัมผัสผิวหนังโดยตรง เช่น เสื้อโค้ท เสื้อแจคเกต แถบตกแต่งภายนอก ผ้าบุซับใน


ที่มา : https://www.freepik.com/free-vector/leather-jackets-collection_838266.htm


 • Product Class IV: Decoration Material คือ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้สำหรับตกแต่ง เช่น พรม ผ้าม่าน ผ้าปูโต๊ะ


ที่มา : https://www.freepik.com/free-photo/curtain-with-sunlight_1241882.htm

       

        ปัจจุบัน การขอรับฉลาก OEKO-TEX Standard 100 เป็นไปตามความสมัครใจของผู้ผลิต ไม่ได้เป็นมาตรการเชิงบังคับ แต่มีประโยชน์หลายประการที่ผู้ผลิตสิ่งทอส่งออกไปยังสหภาพยุโรปจะได้รับ ดังนี้

    • OEKO-TEX Standard 100 เป็นการรับรองมาตรฐานฉลากสากลที่เป็นที่ยอมรับและเทียบเคียงมาตรฐานสากล ว่าการผลิตผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มจะไม่มีอันตรายจากสารตกค้าง ซึ่งมีผลกับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภค
    • OEKO-TEX Standard 100 เป็นวิธีการที่ง่ายและสะดวกในการสื่อสารระหว่างผู้ผลิตสินค้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มกับผู้บริโภคว่าผลิตภัณฑ์สินค้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไม่มีอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภค
    • OEKO-TEX Standard 100 สามารถส่งเสริมการตลาดและการขายให้กับผลิตภัณฑ์สินค้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม


            หากสนใจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ OEKO-TEX Standard 100 สามารถเข้าไปดูได้ที่ http://www.oeko-tex.com


    ที่มาจาก : http://www.ink-spa.com/oeko_tex_standard_100/
               http://www.jongstit.com.th.quality-certificate/